Webbplatsen använder sig endast av nödvändiga cookies/kakor som krävs för att webbplatsen ska fungera. Läs mer om hur vi hanterar cookies/kakor.

Ok

Vilka uppgifter registreras?

För en anmäld skada registreras bara ett minimum av uppgifter. Förutom uppgift om person- eller organisationsnummer registreras vissa uppgifter knutna till den aktuella skadan som exempelvis skadedatum, skadenummer, typ av skada och vilket försäkringsbolag som anmälan gjorts till. I skadan kan försäkringstagaren, skadelidanden eller en berörd part registreras. Exempelvis kan en registrering visa att en person som har en villaförsäkring har anmält en brandskada en viss dag eller att en person vill ha ersättning från sin reseförsäkring för ett rån eller överfall som denne utsatts för ett visst datum.

För användare hos ett försäkringsföretag som är anslutet till GSR kommer personuppgifter registreras för att kunna identifiera vilka som får tillgång till registret och för att kunna hålla vårt avtal med försäkringsföretaget. Det som registreras är personnummer, namn och e-postadress.

Vem får tillgång till uppgifterna?

Tillgången till registret är behörighetsbegränsad och för att kunna logga in i registret används personnummer för identifiering. Förutom GSR:s egen personal och uppdragstagare får bara behöriga användare hos försäkringsföretag och dess underleverantörer, som är anslutet till GSR, tillgång till uppgifter i registret. Med behöriga användare menas personal som arbetar med att reglera en anmäld skada. Ett försäkringsföretag får alltså inte med hjälp av registret kontrollera om en kund som vill teckna en ny försäkring har anmält några skador tidigare.

Alla försäkringsföretag som är verksamma i Sverige har möjlighet att delta i registersamarbetet.

Hur länge lagras uppgifterna?

Uppgifter om en skada sparas i tio år efter registreringsdatum.

Uppgifter om användare av registret administreras i första hand löpande av respektive försäkringsföretag.