Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har den som är registrerad i ett personregister vissa rättigheter. Du har rätt att få besked om det behandlas uppgifter om skadeanmälningar som berör dig i GSR och att i så fall även få en kostnadsfri utskrift av dessa uppgifter.

Om du anser att någon registrerad uppgift är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära rättelse av denna uppgift. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära att uppgifter raderas. Vidare kan du i vissa fall invända mot att dina uppgifter behandlas i GSR. En sådan invändning eller en begäran om rättelse kan kombineras med en begäran om att behandlingen av uppgifterna ska begränsas under den tid ärendet utreds.

Eftersom uppgifterna i GSR har registrerats av försäkringsföretagen är det till dem du i första hand ska vända dig om du anser att någon uppgift är felaktig. De har även möjlighet att göra rättningar i registret. Du har dock alltid rätt att vända dig direkt till Skadeanmälningsregister (GSR) AB. För att vi ska kunna utreda och ta ställning till en invändning eller begäran om rättelse, radering eller begränsning är det önskvärt att du motiverar din begäran. Ange alltid dina identitetsuppgifter som namn, personnummer samt folkbokföringsadress i din begäran.

Vår och dataskyddsombudets adress och kontaktuppgifter hittar du här.

Du har även rätt att lämna eventuella klagomål till Integritetsmyndigheten (IMY), som är tillsynsmyndighet beträffande behandling av personuppgifter. IMYs kontaktuppgifter finns på adressen www.imy.se.