Om oss

Skadeanmälningsregistret (GSR) AB är ett helägt dotterbolag till Svensk Försäkring och ingår i Svensk Försäkring i Samverkan.

Kontakt

Telefon

08-522 784 90

E-post

gsr@gsr.se

Postadress

Skadeanmälningsregister (GSR) AB
Box 24171
104 51 Stockholm

Dataskyddsombud

E-post

dso@gsr.se

Postadress

Dataskyddsombud
Skadeanmälningsregister (GSR) AB
Box 24171
105 51 Stockholm